خیلی وقتها در مبحث لاعری پیش می آید که با استپ وزنی و عدم تغییرات بدن مواجه میشویم! برنامه ریزی مربی و ایجاد تغییرات مناسب باعث شکست این استپ وزنی و سایزی شده و روال کاهش وزن مجدد را برای شما به همراه خواهد داشت. جهت دریافت برنامه و مشاوره با شماره 09913902290 تماس بگیرید. www.rezanaseri.com rezanaseri1