لطفا قبل از استفاده از این سایت با دقت کامل شرایط و مقررات آن را مطالعه نمایید.

در صورت استفاده از این سایت، شما موافقت خود را با این شرایط و ضوابط بیان می‌کنید. اگر با این شرایط و ضوابط موافقت ندارید، لطفا از این سایت استفاده نکنید.

سایت این حق را برای خود قائل است که در هر زمانی این شرایط و قوانین را تغییر دهد و استفاده مداوم شما از وب سایت به معنای پذیرش این شرایط و مقررات است.

محتویات وب سایت مانند متون درج شده، تصاویر، اطلاعات و سایر موارد موجود در سایت فقط برای اطلاع رسانی است و به هیچ عنوان جایگزینی برای مشاوره پزشکی ،تشخیص بیماری و یا درمان نیست.

کاربران باید همواره با مشاورین پزشکی خود و یا دیگر متولیان امور بهداشتی مشورت کنند و نپرداختن به توصیه های پزشک و یا تاخیر در انجام آن به واسطه مطالب وب سایت نیست.

اگر در شرایط پزشکی اورژانسی قرار دارید با پزشک خود و یا با شماره تلفن 115 تماس بگیرید و

آکادمی رضا ناصری استفاده از هیچ یک از مطالب این سایت را پیشنهاد نمیکند.

ما متعهد به حفظ حریم کودکان هستیم. شما باید آگاه باشید که این وب سایت برای کودکان زیر 15 سال طراحی نشده است. و ما اطلاعات کاربران سایت را جمع آوری نمیکنیم و در واقع سن افراد حاضر در وب سایت را نمیدانیم.

تمامی مطالب ارسال شده در وب سایت تحت قوانین کپی رایت در ایران و سایر کشورهای خارجی است و سایت اجازه استفاده از این مطالب را فقط برای

استفاده شخصی و غیر تجاری در صورت ذکر منبع را میدهد.

چنانچه شما هریک از این شرایط و قوانین را نقض کنید مجوز استفاده شما از این مطالب به پایان میرسد و باید هرگونه کپی از این مطالب را پاک کنید.

عودت هزینه پرداختی بعد از خرید امکان پذیر نمیباشد لطفا قبل از خرید دقت بفرمایید چرا که کار ما ارائه خدمات است نه کالا و استفاده یا عدم استفاده شما از خدمات ما تاثیری در زحمات ما برای ارائه خدمت ندارد.