خانم دکتر رسولی، از مراجعین خوب من در مرکز مشاوره و سلامت، پس از انجام تستهای سلامتی و تشخیص ناهنجاری های بدن، برنامه های اصولی تمرینی و حرکتی شون و دریافت کردند و با اراده خوبشون، تونستند طی چهار ماه حدود بیست و چهار کیلو وزن کم کنند. آفرین به این بانوی بزرگوار   جهت دریافت برنامه های تمرین و تغذیه به قسمت خدمات سایت مراجعه فرمایید. شماره واتساپ: 09913902290