حتما فیلم های آموزشی زیادی در زمینه حرکات مربوط به لاغری شکم و پهلو دیدین. خیلی از این حرکات تکراری هستند و فقط چربی های شکم و پهلوهای شما و سفت تر کردند. در این سری کلیپ ها، رضا ناصری طرز صحیح اجرا کردن حرکات شکم و پهلو و همراه با آن چه حرکات دیگر را انجام دادن را به شما آموزش میدهد.