شاید خیلی براتون این سوال پیش آمده باشد که با وجود انجام رژیم و تمرین، خیلی دیر به وزن و سایز دلخواهتون برسید! اگه به نظر خودتون حتما نکات داخل رژیم و رعایت میکنید ولی هنوز نتیجه ای نگرفته اید، حتما این کلیپ و ببینید.