داشتن عضلات قوی و خوش فرم سرینی (باسن) در بدنسازی بسیار حائز اهمیت است! دانستن حرکات و انجام آنها به صورت صحیح، شما را در رسیدن به عضلات باسن قوی و خوش فرم بسیار کمک میکند. رضا ناصری کارشناس و مربی ورزشی نحوه اجرای صحیحی تقویت عضلات سرینی را به این صورت توضیح میدهد. جهت دریافت برنامه و مشاوره حضوری با شماره 09913902290 تماس بگیرید.