از مضرات قلیان زیاد شنیدیم، از نیکوتین و ضررهایی که وارد خون میکند تا ضعف ریه و ضعف تنفس گرفته تا کم خونی، فقر کلسیم، بوی بد دهان و دندان، تا ضعف و گرفتگی عضلات، نارسایی خونی، پوکی استخوان، زرد شدن دندانها و چشمها و ...   به عنوان یک مربی  کارشناس ورزشی، از دید ورزش و نیاز بسیار زیاد بدن به اکسیژن و خون رسانی هنگام فعالیت های ورزشی، لازم دیدم تا این کلیپ و با توضیجات مربوط به قلیان برای شما بگزارم.   ورزشکار و تندرست بمانید.

رضاناصری- کارشناس و مربی ورزشی