قدرت از برنده شدن نمی‌آید، چالش‌ها هستند که شما را قدرتمند می‌کنند. چالش ها هستند که شما را آموزگار میکنند، چالش ها هستند که به قدری قدرت به تو بدهد که بتوانی تنها با صحبت و مشاوره، با کاهش وزنن 4 کیلویی طی 4 روز بشوی! مرکز مشاوره و تناسب اندام رضا ناصری. جهت هماهنگی و تعیین نوبت با شماره 09913902290 تماس حاصل فرمایید. www.rezanaseri.com rezanaseri1