در مرکز مشاوره تناسب اندام و لاغری رضا ناصری، اول با انجام تست و آنالیزهای ورزشی، به صورت اصولی و حرفه ای، وزن و سایز کم کنید. لاغر شوید و لاغر بمانید.   شماره هماهنگی مشاوره حضوری 09913902290