پاهای درشت و ضخیم، مشکل و معضل خیلی از افراد چاق است! با انجام این حرکات، به راحتی می توانید ساق پاهای تراشیده و زیباتری داشته باشید!لاغری پاهاتون و به راحتی و با انجام این حرکات زیبا و کشیده تر کنید. جهت دریافت برنامه و مشتوره با شماره 09913902290 تماس بگیرید. www.rezanaseri.com rezanaseri1