اگر شما هم مثل خیلی های دیگر، رژیم گرفتین و لاغر نشدین که هیچ بعد از یک مدت چاق تر هم شدین! قبل از اینکه از رژیم و نوعش ایراد بگیرید، حتما این کلیپ و ببینید!