چرا لاغری؟ چرا تناسب اندام؟ چرا بعد از لاغری دوباره چاق میشویم؟ راهکارهای همه این موارد و از زبان رضا ناصری، به صورت اصولی و علمی بشنوید.