بانو لاله صبوری، هنرمند خوب کشورمان، با برنامه های تمرینی و تغذیه رضا ناصری، کارشناس و مربی تربیت بدنی، تونستن به این لاغری عالی و باورنکردنی دست پیدا کنند! برای ایشان آرزوی موفقیت و پیروزی داریم. جهت دریافت نوبت مشاوره حضوری با شماره 09913902290 تماس بگیرید.