در ادامه روند کاهش وزن عالی سید مرد با اراده شاهد کاهش وزن حدود 40کیلویی ایشان زیر نظر استاد رضا ناصری هستیم. درود به همت خوب سید و احسنت به تمرینات رضاناصری. جهت دریافت برنامه تناسب اندام با شماره 09913902290 تماس بگیرید.