هیچ چیز غیرممکن نیست! فقط باید از ته دل بخواهید تا به آن برسید. نمونش هم لاغری سید، مرد بزرگواری که از جنوب ایران، تصمیم گرفت و از ته دل خواست و برای لاغری بدون عمل جراحی، به تهران آمد تا زیر نظر رضا ناصری، کارشناس و مربی ورزشی وزن کم کند. برای ایشان آرزوی سلامتی و موفقیت داریم. جهت دریافت برنامه و مشاوره حضوری با شماره 09913902290 تماس بگیرید.