اگر علی توانسته در سی و چهار جلسه تمرین، بیست و چهار کیلو وزن کم بکند، پس حتما شما هم می توانید مثل علی پر اراده و قوی پیش بروید! برای خودتان وقت بگذارید، برای تناسب اندام تان وقت بگذارید، ورزش و رژیم ممکن سخت باشند، ولی در نهایت لذت و رضایت فراوانی و به همراه خواهد داشت! همیشه به خاطر داشته باشید، اگر بنشینم و هیچ کاری انجام ندهم، هیچ نتیجه ای هم نصیب من نخواهد شد. کربن، تحت فشار و سختی زمین است که در نهایت تبدیل به الماس خواهد شد! الماس درونت را همین الان آشکار کن. این در واقع یک "رژیم" غذایی نیست، این یک سبک جدید در زندگی است!