شکم و بزرگی آن از معضلات بزرگ اکثر افراد جامعه است! آب کردن آن هم به آسانی و راحتی نیست! ولی اگه با راهکارهای درستی پیش بروید، به راحتی می توانید شکم و پهلوهای خودتان و آب کنید. در این کلیپ، رضا ناصری، کارشناس و مربی ورزشی در این کلیپ ورزشی راهکاری عالی برای آب کردن شکم و پهلوها دارد.  این فیلم و از دست ندین!