در ادامه روند کاهش وزن عالی سید مرد با اراده شاهد کاهش وزن حدود 40کیلویی ایشان زیر نظر استاد رضا ناصری هستیم.
درود به همت خوب سید و احسنت به تمرینات رضاناصری.
جهت دریافت برنامه تناسب اندام با شماره 09913902290 تماس بگیرید.

درج دیدگاه

عضویت در لایو اینستاگرام