چربیسوزی

چه بدنی شد بدن دکتر!

کاهش عالی پانزده کیلویی دکتر مهدیزاده، از دیگر شاگردان رضا ناصری! فرقی نداره، پزشک باشی، پروفسور باشی، هنرمند باشی، هنرپیشه یا خواننده! بدنت و که ... ادامه مطلب

نخند، ورزش کن!

ورزش و نتیجه گیری ورزشی، نیاز به تمرکز و توجه دارد. اگه موقعی که تو باشگاه هستی و بخوای به شوخی و خنده بگذرونی، نه ... ادامه مطلب
صفحه اصلیپنل کاربریارتباط با ما