چه بدنی شد بدن دکتر!

کاهش عالی پانزده کیلویی دکتر مهدیزاده، از دیگر شاگردان رضا ناصری! فرقی نداره، پزشک باشی، پروفسور باشی، هنرمند باشی، هنرپیشه یا خواننده! بدنت و که ... ادامه مطلب
صفحه اصلیپنل کاربریارتباط با ما