بایگانی دسته‌ی: فلت سام

مسابقه بزرگ استعدادهای پنهان،اگردارای مهارت وهنرخاص هستید دراین مسابقه شرکت نمایید .بدون پرداخت هیچ هزینه ای با همکاری اسپانسر محترم مرکز زیبایی اکت ثبت نام همچنان ادامه دارد.

ناصری: گلرهای ایران در جهان نمونه هستند! این انتخاب برپایه ارتباطات اجتماعی بود. هیچگاه در پست گلر مشکلی نداشتیم.

ناصری: شاید اگر این انتخاب برای زمانی بود که جوان بودم و بازی می‌کردم ، خیلی خودخواهانه با این موضوع برخورد می‌کردم. چون آن زمان دوست داشتم همه مقام‌ها را کسب کنم و هر مقام و جایزه‌ای هست به هر طریقی برای خودم کنم. ولی الان مربی هستم و مربی یعنی معلم و معلم بودن […]