نقش کلیدی خود مدیریتی، در تربیت ذهن

مدیریت، یعنی دادن انگیزه! بهترین مدیریت، مدیریت بدن خودمان است! بهترین مدیر یا مقام اجرایی، کسی است که به اندازه کافی، حس خوب را به دیگران منتقل میکند. اگر می خواهید همیشه مدیریت عالی بر بدنتان داشته باشید، سعی کنید همواره حس خوب درست و واقعی را به بدنتان و به ذهنتان منتقل کنید.
09913902290
www.rezanaseri.com
rezanaseeri1

 

درج دیدگاه

عضویت در لایو اینستاگرام