شکم و بزرگی آن از معضلات بزرگ اکثر افراد جامعه است!

آب کردن آن هم به آسانی و راحتی نیست! ولی اگه با راهکارهای درستی پیش بروید، به راحتی می توانید شکم و پهلوهای خودتان و آب کنید.

در این کلیپ، رضا ناصری، کارشناس و مربی ورزشی در این کلیپ ورزشی راهکاری عالی برای آب کردن شکم و پهلوها دارد. 

این فیلم و از دست ندین!

درج دیدگاه

عضویت در لایو اینستاگرام