پکیج دوره حرفه ای

  • دوشنبه, 22 دی 99
  • برنامه های ورزشی
  • 273
<p>پکیج دوره حرفه ای ما شامل&nbsp; موارد زیر میباشد : برنامه باشگاهی، حجم گیری، مناسب جهت ورزشکاران و اعضای تیم ملی است که موارد زیر را در بر میگیرد.</p> <p>تغذیه</p> <p>برنامه ورزشی</p> <p>نالیز بدن</p> <p>فیلمهای آموزشی</p> <p>پشتیبانی دوره</p> <p>&nbsp;</p> <p>توجه : میتوانید از طریق پشتیبانی آنلاین سایت، پشتیبان ها در اینستاگرام یا تماس تلفنی با پشتیبان های ما در ارتباط باشید</p> <p>&nbsp;</p> <div id="99182239579">&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p>