دیدگاه آقای وحید شمسایی

  • پنجشنبه, 09 بهمن 99
  • دیدگاه ستارگان
  • 110
<p>در مدت زمان فعالیت ورزشی آقای رضا ناصری بسیاری از ستارگان ایران در عرصه های مختلف زیر نظر ایشان ورزش کرده با برنامه هایی در جهت سلامت خود گذرانده اند&nbsp; برای شما نظر بعضی از این افراد را قرار میدهیم :</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <div id="44520146609"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/R16vL?data[rnddiv]=44520146609&data[responsive]=yes"></script></div>