دیدگاه آقای روح الله بهمنی

  • پنجشنبه, 09 بهمن 99
  • دیدگاه ستارگان
  • 111
<p>در مدت زمان فعالیت ورزشی آقای رضا ناصری بسیاری از ستارگان ایران در عرصه های مختلف زیر نظر ایشان ورزش کرده با برنامه هایی در جهت سلامت خود گذرانده اند&nbsp; برای شما نظر بعضی از این افراد را قرار میدهیم :</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <div id="15855581303"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/bCRhj?data[rnddiv]=15855581303&data[responsive]=yes"></script></div>